KWF Japan Dan examination results

Shihan Noriyuki Tanaka – KWF Japan CR, shared the news on his Facebook wall:

Results from KWF Japan Dan examination and was held on June 11th

KWF Japan Dan examination results

KWF Japan Dan examination RESULTS:

4.Dan
Yamamoto Masaki

2.Dan
Onose Yasushi
Fukunaga Tomonori
Komiya Ryosuke
Miyahara Jo
Mizuno Shota

1.Dan
Nakao Manabu
Tokita Kazumasa
Akiba Kohki

1.kyu
Fukunaga Takuma

Congratulations to all! Osu!

One thought on “KWF Japan Dan examination results

Comments are closed.